Pustit se bezhlavě do budování projektu, aniž bychom si udělali průzkum, jestli je o službu vůbec zájem, by nebylo rozumné. Z tohoto důvodu jsme před půl rokem připravili dotazník, pomocí kterého jsme si chtěli v rámci připravovaného projektu NeBazarum ověřit několik hypotéz. Dotazník vyplnilo celkem 550 respondentů a zde jsou výsledky.

Monetizace

Jsou lidé ochotní za inzerci platit a pokud ano, kdo by měl platit - prodejce nebo kupující?

  • 51% respondentů bylo v roli prodejce ochotno zaplatit poplatek za zveřejnění inzerátu.
  • Medián ceny kterou byli lidé ochotni za zveřejnění inzerátu zaplatit činil 100 Kč.
  • Pouze 29% respondentů v roli kupujícího bylo ochotno zaplatit za získání kontaktu na prodejce vozu.

71% respondentů nebylo ochotno platit za kontakt na prodejce. Je tedy evidentní a logické, že inzerci by měl platit prodejce vozu, který na samotném prodeji vydělá.

Informace poskytnuté v inzerátu

Zajímalo nás, jaké informace jsou lidé ochotni v inzerátu uvést a zda by na množství poskytnutých informací měla vliv cena inzerátu.

  • 94% respondentů bylo k inzerátu ochotno poskytnout fotografie vozu pro určení jeho stavu.
  • 29% respondentů bylo ochotno poskynout fotku velkého technického průkazu.

Zejména údaj o poskytnutí fotografie technického průkazu pro nás byl důležitý, protože jsme chtěli podle jména uvedeného na technickém průkazu zjistit, zda je zadavatel inzerátu zároveň majitelem vozu a zda zadavatel v poslední době nevložil více inzerátů, což by poukazovalo na to, že se prodejem aut živí. V otázce nebylo specifikováno co všechno by bylo na fotografii vidět. Předpokládali jsme tedy, že pokud by uživatelům bylo jasně řečeno, že fotografie TP nebude zveřejněna a že fotka musí obsahovat pouze zlomek informací, počet lidí ochotných poskytnout fotografii by se řádově zvýšil.

60% respondentů bylo ochotno poskytnout více informací o vozidle, pokud by nemuseli za zveřejnění inzerátu platit.

Smlouvání o ceně vozu

Jsou lidé ochotní o ceně svého vozu smlouvat?

  • 54% respondentů očekávalo, že kupující zaplatí částku za kterou je vůz inzerován.
  • 62% lidí bylo ochotno z ceny slevit, pokud by dostali peníze rychle a na ruku.

Jak je vidět z posledního údaje, nadpoloviční většina lidí by byla ochotna přistoupit na metodu kterou používají výkupy a autobazary, kdy se snaží rychlým zprostředkováním peněz docílit menší nákupní ceny a tím i větší marže. Součástí výzkumu bohužel nebyla otázka o kolik by prodejci byli ochotni cenu snížit. Předpokládáme, že pro tuto skupinu respondentů by bylo akceptovatelné snížení ceny v řádu tisíců korun, ale na větší slevu by už nejspíš nepřistoupili.

U koho auto koupit?

  • 57% respondentů preferuje nákup a prodej napřímo (soukromá inzerce, známí)
  • 11% preferuje prodej a nákup vozu z autobazaru nebo přes zprostředkovatele.
  • Zbylých 32% respondentů nemá v tomto ohledu žádná preference.

Z těchto čísel je jasně patrné, že stále panuje (zasloužená) nedůvěra vůči bazarům a že lidé mnohem ochotněji koupí auto přímo od jeho majitele. Tento fakt nám potvrdil, že jdeme správnou cestou a že můžeme lidem poskytnout to co opravdu chtějí.

Poděkování

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem lidem, kteří náš dotazník vyplnili. Obzvláště pak děkujeme členům Octavia Clubu, kteří se do ankety zapojili a bez kterých bychom měli poměrně méně dat a výsledky by tedy mohly být zkreslené. Děkujeme.